Ga direct naar hoofd-inhoud »

Doorzoek site

        

Als klant bij MijnKarpet.nl profiteert u van vele voordelen

Disclaimer en copyright MijnKarpet.nlBack

 

MijnKarpet.nl besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar internetsite. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze webwinkel verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet. MijnKarpet.nl evenals de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet evenals technische storingen.
Copyright en inhoud 
Alle rechten voorbehouden. Alle teksten zijn intellectueel eigendom en vallen onder copyright. Onrechtmatige reproductie; het overnemen, aanpassen, vertalen, bewerken van gehele of gedeeltelijke websitedelen, in welke vorm of op welke manier dan ook, is streng verboden tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de auteur. Citeren uitsluitend na toestemming van MijnKarpet.nl met bronvermelding. (Contact via contact@mjnkarpet.nl.)
Niets van www.mijnkarpet.nl of uit brochures, flyers, advertenties en overige publicaties mag zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd dan wel worden opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. 
Plagiaat zal worden gedetecteerd en hiertegen zullen wettelijke stappen worden ondernomen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen op plagiaatnemer worden verhaald.

MijnKarpet.nl besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar internetsite. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze webwinkel verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet. MijnKarpet.nl evenals de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet evenals technische storingen.

 

Copyright en inhoud 

De webwinkel MijnKarpet.nl is eigendom van MijnKarpet.nl V.O.F.. Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten zijn intellectueel eigendom van MijnKarpet.nl (tenzij bronvermelding is opgegeven) en vallen onder copyright. Onrechtmatige reproductie; het overnemen, aanpassen, vertalen, bewerken van gehele of gedeeltelijke websitedelen, in welke vorm of op welke manier dan ook, is streng verboden tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de auteur. Citeren uitsluitend met bronvermelding. 

Niets van www.mijnkarpet.nl of uit brochures, flyers, advertenties en overige publicaties mag zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd dan wel worden opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. 

Plagiaat zal worden gedetecteerd en hiertegen zullen wettelijke stappen worden ondernomen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen op plagiaatnemer worden verhaald.

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector. Do not copy content from this website.  

Afbeeldingen 

Alle rechten voorbehouden. Voor alle afbeeldingen op onze website geldt een copyright. Zij mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruikt of overgenomen. 

De op deze website afgebeelde kleuren, texturen, en afbeeldingen in het algemeen, kunnen ten gevolge van individuele scherminstellingen van de werkelijkheid afwijken. MijnKarpet.nl draagt voor eventuele gevolgen ten gevolge van deze visuele afwijkingen geen verantwoordelijkheid. 

MijnKarpet.nl wenst op geen enkele wijze auteursrechten te schenden. Indien iemand van mening is dat zijn of haar auteursrechten worden overtreden, verzoeken wij diegene ons hiervan d.m.v. e-mail op de hoogte te stellen met vermelding van de gebruikte foto en de pagina waarin deze wordt gebruikt. Bij gebleken terechtheid van overtreding van auteursrechten zal de betreffende foto vanzelfsprekend van de website verwijderd worden, zodanig gewijzigd overeenkomstig uw wensen of bronvermelding danwel linking aan uw site vermeld worden.

Bij eventuele e-mails betreffende dit onderwerp verzoeken wij u zo gedetailleerd mogelijk te zijn en duidelijk de redenen aan te geven waarom men meent dat copyright geschonden wordt.

 

Prijzen

Alle weergegeven prijzen worden meegedeeld onder voorbehoud. MijnKarpet.nl voert een beleid dat is gericht op doorlopende ontwikkelingen. Wij behouden ons derhalve het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

 

Kleurstalen natuurtapijt

De kleurstalen van onze collectie natuurtapijt kunnen een geringe afwijking in tint vertonen. Natuurlijke materialen zijn per productieserie uniek, wat het originele karakter benadrukt.

 

Persoonsgegevens

Alle door u aan ons opgegeven persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ontvangen gegevens worden nooit aan derden doorgeven, uitsluitend indien wij hiertoe verplicht worden door een overheidsinstantie. 

 

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Back